Thắng Hường là bạn thân của dân Weissenfels.(TrầnTrạc biên soạn)

 Trở về trang chủ

Thắng Hường bạn của dân thường,
Thương nhau luôn giữ tình thương bạn bè.
Thắng đến  Wallendorf (một làng nhỏ gần Merseburg und Leipzig an der Luppe), Sau đó chuyển di nơi khác nhưng lại rất gắn bó với người Việt Weissenfels.

Ưỡn hơi bị quá, cẩn thận không sẽ ngã