Hà Kỳ (Thùy) 47 tuổi

   Trở về trang chủ 
Nhân ngày  Kỳ sinh nhật 47 tuổi, chúc em và gia đình Thùy Kỳ cùng 2 cháu trai của Bác Trần Trạc mạnh khỏe.
► Xem Ảnh của Kỳ thì gõ đây.
 

Huyện này may nhất Đình Thùy
Gặp ngay cô gái Hà Kỳ  hiền xinh 
Phụt ra 2 giặc lớn nhanh…