Gia đình Quang Hương hiện là hội trưởng "Người Việt WSF"

www.123zaehler.de kostenloser Counter ohne Anmeldung   Trở về trang chủ

Nguyễn Đức Quang là người nhiệt tình cùng người Việt sống ở Weissenfels Saale Cộng hòa liên bang Đức. Đã gần 30 năm sang DDR làm công nhân hợp tác với Cộng hòa dân chủ Đức, nay đã trên 50 nhưng không khi nào quên mình là người Việt Nam.

Quang và Hương có 2 cô con gái, ngoan, học giỏi và rất xinh. Gõ đây xem Hương Giang ngày xưa  

Bạn bè người Việt Weissenfels hài lòng về sự đóng góp
của Quang Hương cho tập thể.
Hương Giang bay sang Đức gặp Bác Trần Trạc